Bình Khí Oxy 47 lít

VỎ CHAI OXY 47 LÍT: Chứa 7.5 m3 khí oxy (Bình Oxy 47 Lít của Nhật đã qua sử dụng)

  • Thể tích 47 lít – 7m3
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van QF-2C