Bình chứa khí, bồn chứa khí hoá lỏng đã hết hạn kiểm định đóng trên bình, bồn, hay những bình đi vào các công trình đòi hỏi phải có giấy tờ chứng nhận kiểm định có mã số chai.

Quý khách hàng có nhu cầu chúng tôi đến láy bình chứa khí và vỏ bồn đến các trung tâm kiểm định để kiểm định lại và làm giấy tờ cho quý khách hàng

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Kiểm định vỏ chai Uy Tín tại Việt Nam