Hyđrô  là chất khí công nghiêp không màu, không mùi, cháy nổ, thường được sử dụng ở dạng khí không hoá lỏng chứa trong chai áp suất cao.

Ứng dụng của Hydro:
Dùng trong công nghiệp lọc và hóa dầu, sản xuất Methanol, sản xuất dầu ăn va magarine, và đặc biệt H2 là loại nhiên liệu sạch dùng để chạy xe (Nhiên liệu của tương lai)

Chất lượng của Hydro Lỏng

Hydrogen có các độ tinh khiết sau : 3.5, 4.0. 4.5, 5.5, 6.0. Tuy theo ứng dụng mà sử dụng loại khí có độ tinh khiết phù hợp

Hình thức cung cấp: Hydro cung cấp ở dạng chai chứa : 10L, 41L, 47L, 50L với áp suất nạp là 150bar hoặc 200bar.

Tiêu chuẩn khí Hydro 

Tên sản phẩm Đặc điểm kỹ thuật %
Hydrogen(H2) ≥99.99 ≥99.999 ≥99.9999
Impurities(ppm) Oxygen(O2) ≤5 ≤1 ≤0.2
Nitrogen(N2) ≤60 ≤5 ≤0.4
Moisture(H2O) ≤30 ≤3 ≤1
Carbon Dioxide(CO2) ≤5 ≤1 ≤0.1
Carbon Monoxide(CO) ≤5 ≤1 ≤0.1
Methane(CH4) ≤10 ≤1 ≤0.2

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Hydro lỏng Uy Tín tại Việt Nam