hotline HOTLINE: 0972.049.349

Khí Oxy 99,9995%

Khí Oxy tinh khiết 99,9995%Khí oxy tinh khiết gồm khí oxy độ tinh khiết: 99.995% hay 4.5 , khí oxy độ tinh khiết: 99.999% hay 5.0 và Khí oxy độ tinh khiết: 99.9995% hay gọi là 5.5 Xuất sứ: Singapore hoặc Trung QuốcBình oxy chứa khí tinh khiết: bình oxy 10 lít, bình oxy

Khí Oxy 99,999%

Khí oxy tinh khiếtKhí oxy tinh khiết gồm khí oxy độ tinh khiết: 99.995% hay 4.5 , khí oxy độ tinh khiết: 99.999% hay 5.0 và Khí oxy độ tinh khiết: 99.9995% hay gọi là 5.5 Xuất sứ: Singapore hoặc Trung QuốcBình oxy chứa khí tinh khiết: bình oxy 10 lít, bình oxy

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát