Giới thiệu về Khí Hydro (H2) Tinh Khiết

Khí hydro (hay phân tử hydro) còn được gọi tên khác là Hydrogen có tính cháy cao và sẽ cháy trong không khí trong khoảng nồng độ thể tích từ 4% đến 75%.

Ở nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn hydro là một khí lưỡng nguyên tử có công thức phân tử H2, không màu, không mùi, dễ bắt cháy.

Hidro là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Với vị trí số 1 trong bảng tuần hoàn, hydro (hydrogen) có nguyên tử khối bằng 1 đvC. Do đó, nó chỉ chứa một proton và một nơtron.

Trước đây, hydro (hydrogen) còn được gọi là khinh khí, bởi vì nó là nguyên tố nhẹ nhất và tồn tại ở thể khí. Sự tồn tại của hidro góp phần hỗ trợ cho đời sống của con người rất nhiều.

Khối lượng phân tử trung bình của không khí là 29, trong khi phân tử khối của khí hidro (hydrogen) chỉ là 2. Do đó, khí này nhẹ hơn không khí 14,5 lần. Chính vì vậy, một trong những ứng dụng đầu tiên của nó là dùng trong khinh khí cầu.

 

Độ tinh khiết trong khí Hydro.

Khí Hydro tinh khiết: có độ tinh khiết 99.999% và 99.9995%
Bình chứa khí hydro thường bình hydro 40 lít,bình hydro 47 lít
Xuất sứ: Trung Quốc, Singapore

Ứng dụng của Khí Hydro:

  • Cung cấp khí đốt cho tất cả các buồng đốt GC sử dụng trong phòng thí nghiệm, dùng trong công nghiệp lọc và hóa dầu, sản xuất Methanol, sản xuất dầu ăn và magarine
  • Đặc biệt H2 là loại nhiên liệu sạch dùng để chạy xe (nhiên liệu của tương lai), lọc hoá dầu.
  • Phân tích thí nghiệm, điện tử và bán dẫn
  • Khí hydro được sử dụng trong sản xuất amoniac
  • Dùng làm nguyên liệu cho động cơ
  • Sử dụng khí hydro làm chất làm mát:

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Khí Hydro tinh khiết Uy Tín tại Việt Nam