hotline HOTLINE: 0972.049.349

Khí CO2 99,9%

Khí CO2 tinh khiết 99,9% Khí co2 tinh khiết:gồm độ tinh khiết 99.9% và 99.999%Xuất sứ Việt Nam hoặc SingaporeBình co2 chứa khí tinh khiết gồm bình 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí co2Ứng dụng:Công

Khí CO2 99,999%

Khí CO2 tinh khiết 99,999%Khí co2 tinh khiết:gồm độ tinh khiết 99.9% và 99.999%Xuất sứ Việt Nam hoặc SingaporeBình co2 chứa khí tinh khiết gồm bình 10 lít nạp 5 kg, 14 lít nạp 8 kg ,40 lít nạp 25 kg, 47 lít nạp 28 kg khí co2 , 50 lít nạp 35 kg khí co2Ứng dụng:Công nghiệp

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát