Chúng tôi cung cấp các loại Bồn Argon lỏng

Các dung tích bồn Argon Lỏng tham khảo:

Dung Tích (l) 500L 500L-I 750L 850L 995L 995L-I
Đường kính ngoài(mm) φ658 φ708 φ858 φ858 φ858 φ908
Chiều dài (mm) 2102 1833 1902 2106 2329 2168
Trọng Lượng ngoài (Kg) 265-275 265-275 400-403 440-443 490-493 490-493
Trọng lượng nạp tối đa(Kg) 190 190 250 282 330 330
Trọng lượng LNG(Kg) 455–465 455-465 650-653 722-725 820-823 820-823
Cân nặng tối đa(Kg) ≈720 ≈732 ≈918 ≈987 ≈1082 ≈1082
Ghi chú Xi lanh khí LNG dung tích cao có thể đáp ứng các yêu cầu về trọng lượng hạn chế đối với xe tải hạng

 

 

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bồn Argon Lỏng Uy Tín tại Việt Nam