Bình Hydro có thể là thuật ngữ để chỉ một loại bình chứa khí Hydro dưới áp suất cao hoặc một bình chứa chất lỏng Hydrogen.

Vỏ chai Hydro là một thiết bị chứa khí Hydro dưới áp suất cao, thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp và y tế.

Các vỏ chai Hydro hay Bình Hydro thường được làm bằng thép hoặc hợp kim nhẹ, được thiết kế để chứa khí Hydro ở áp suất cao. Chúng có thể chứa từ vài lít đến hàng trăm lít khí Hydro, với áp suất từ 200 psi đến 3000 psi. Vỏ chai Hydro có thể được kết nối với các thiết bị sử dụng khí Hydro, như các thiết bị phân tích, máy hàn, máy cắt, máy phát điện, máy sưởi, thiết bị y tế và nhiều thiết bị công nghiệp khác.

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bình Hydro Uy Tín tại Việt Nam