Bình Khí hydro 47 lít

Bình Khí hydro 47 lít hay còn gọi là Vỏ Chai Hydro hoặc Hydrogen loại 47 Lít

Thông tin chi tiết sản phẩm Hydrogen 47 Lít:

  • Thể tích 47 lít – 7m3
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van BS-3 hoặc BBB-NIRIKI