Khí Metan, hay Metal hay Methan Sự hình thành.

Methan xuất hiện tự nhiên được tìm thấy cả dưới mặt đất và dưới đáy biển, và được hình thành bởi cả quá trình địa chất và sinh học.

Ở nhiệt độ phòng và áp suất tiêu chuẩn, methan là một loại khí không màu, không mùi, Khí metan có lẫn khí cacbonic, Để thu được khí metan tinh khiết có lẫn khí etilen sử dụng dung dịch brom.

Methan là một hợp chất hóa học với công thức hóa học CH₄. Nó là một hydride nhóm 14 và là alkan đơn giản nhất, và là thành phần chính của khí tự nhiên.

Methane tính chất :

  • Là chất khí không màu, không vị.
  • Nó hóa lỏng ở −162 °C, hóa rắn ở −183 °C, và rất dễ cháy.
  • Một mét khối mêten ở áp suất thường có khối lượng 717 g.
Tên sản phẩm Methane/CH4
Viết tắt: CH4
Cân nặng: 16.043
Độ tinh khiết: 99.9%-99.999%
Trọng lượng nạp khí 40Lít 135bar/cylinder
VAN: QF-90A CGA350
Điểm sôi: -161.5 ºC
Độ nóng chảy -182.5 ºC
Xi lanh GB/ISO/TPED Steel Cylinder

Thành phần Mêtan :

  • Là thành phần chính của khí tự nhiên, khí dầu mỏ, khí bùn ao, đầm lầy.
  • Nó được tạo ra trong quá trình chế biến dầu mỏ, chưng cất khí than đá.
  • Mêtan là một khí gây hiệu ứng nhà kính, trung bình cứ 100 năm mỗi kg mêtan làm ấm Trái Đất gấp 23 lần 1 kg CO2.
  • Mêtan có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy 1 mol mêtan có mặt ôxy sinh ra 1 mol khí CO2 (cacbon dioxit) và 2 mol H2O (nước): CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O

Ứng dụng Khí Metan Trong công nghiệp:

  • Mêtan được dùng trong nhiều phản ứng hóa công nghiệp và có thể được chuyên chở dưới dạng khí hóa lỏng.
  • Trong hóa công nghiệp mêtan là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, axit axetic và anhydrit axetic.
  • Trong công nghiệp: Methan được dùng trong nhiều phản ứng hóa công nghiệp và có thể được chuyên chở dưới dạng khí hóa lỏng. Trong hóa công nghiệp, methan là nguyên liệu sản xuất hydro, methanol, acid acetic và anhydride acetic.

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Khí Metan tinh khiết Uy Tín tại Việt Nam