hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình CO2 10 lít - 1.5m3

bình CO2 Bình CO2 10 lít (còn được gọi là vỏ chai co2 10 lit):Chứa 4 kg CO2 lỏng ( chai mới 100%)Thể tích 10 lít - 1.5m3Áp suất thử:250 barÁp suất làm việc: 150 barBề dày: 5.2 mmKhối lượng: 13.8 kgTiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156Vạn Tấn Phát

Bình CO2 40 lít - 6m3

vo chai co2 40 lit Chứa 40 lít CO2: Loại: ISO9809 229-40-150 Thể tích 40 lít - 6m3 Chiều cao: 1260 mm Đường kính: 229 mm Khối lượng: 55 kg (+-5%) Áp suất làm việc : 150 bar =150 kg/cm2)

Bình CO2 50 lít - 10m3

vo chai co2 50 lit Chứa 10 m3 khí CO2 có thông số như sau: Loại: ISO9809 232-50-200 Thể tích 50 lít - 10m3 Chiều cao: 1500 mm Khối lượng: 62 kg (+-5%) Áp suất làm việc : 200 bar =200 kg/cm2) Bề dày :5.5 mm

Bình CO2 47 lít - 7m3

vo chai co2 47 lit  Chứa 25 kg CO2 lỏng ( chai của Nhật đã qua sử dụng) Thể tích 47 lít - 7m3 Áp suất thử 250 bar Áp suất làm việc: 150 bar Khối lượng: 55 đến 70 Kg Kiểm định an toàn 2013 đến 2018 Van QF-2C

Bình CO2 14 lít -2m3

vo chai co2 14 lit Bình CO2 14 lít: Chứa 5 kg CO2 lỏng ( chai của Nhật đã qua sử dụng): Thể tích 14 lít - 2m3 Khối lượng: 18.6 kg Áp suất thử: 250 bar Áp suất làm việc: 150 bar Kiểm định 2013 đến 2018

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát