Bình Nitơ lỏng là một thiết bị chứa nitơ ở trạng thái lỏng, được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nitơ lỏng được sản xuất bằng cách làm nguội khí nitơ ở áp suất cao đến nhiệt độ rất thấp, khoảng -196 độ C. Sau khi được sản xuất, nitơ lỏng được bơm vào bình nitơ lỏng để lưu trữ và vận chuyển.

Bình Nitơ lỏng là một thiết bị chứa nitơ ở trạng thái lỏng, được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nitơ lỏng được sản xuất bằng cách làm nguội khí nitơ ở áp suất cao đến nhiệt độ rất thấp, khoảng -196 độ C. Sau khi được sản xuất, nitơ lỏng được bơm vào bình nitơ lỏng để lưu trữ và vận chuyển.

Bình Nitơ lỏng được sử dụng trong nhiều ứng dụng như:

  • Làm lạnh trong công nghiệp thực phẩm
  • Làm mát trong quá trình hàn
  • Làm lạnh trong khoa học và công nghệ sinh học
  • Sử dụng trong y học để lưu trữ các mẫu vật hoặc phục vụ trong quá trình điều trị ung thư.

Nhà máy sản xuất khí Nitơ lỏng
Thiết bị tách khí nhỏ Nhà máy tạo nitơ lỏng
Công suất: 30L/H 50L/H 80L/H 200L/H 5tpd 10tpd 20tpd 50tpd, v.v.

 

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bình Nitơ Lỏng Uy Tín tại Việt Nam