Công ty TNHH Vạn Tấn Phát cung cấp dịch vụ hút chân không téc, bình chứa lỏng:

  • Khôi phục chân không téc chứa lỏng O2/N2/Ar/CO2 và téc vận chuyển
  • Khôi phục chân không bình chứa lỏng XL 45, PLC-175…
  •  Máy hút chân không đạt 10 mũ -7 m bar (bơm hút chân không tuốc bin của hãng PFEIFFER – Đức)

Téc/bình lỏng sau khi hút chân không được đánh giá chất lượng bẳng thử lỏng, tương đương với téc/bình mới.

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Khôi phục chân không Téc/ Bình lỏng Uy Tín tại Việt Nam