Khí Heli và Hydro cũng như hỗn hợp các loại khí này là loại khí siêu nhẹ để nạp kinh khí cầu, bóng thám không, bóng bay…phục vụ nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, hàng không, điện lực, lễ hội, triễn lãm, show rom…

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Nạp khí kinh khí cầu/ Bóng bay Uy Tín tại Việt Nam