Bình Khí CO2 14 lít

Loại Bình Khí CO2 14 Lít chứa 2m3 Vỏ Chai Co2 14 Lít này là loại của Nhật.

Bình CO2 14 lít:

  • Chứa 5 kg CO2 lỏng ( chai của Nhật đã qua sử dụng):
  • Thể tích 14 lít – 2m3
  • Khối lượng: 18.6 kg
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Kiểm định 2013 đến 2018