Bình CO2 47 lít

Các thông số Bình Khí CO2 47 lít – 7m3 – Loại Vỏ Chai CO2 47 Lít chúng tôi luôn luôn có sẵn.

Thông tin vỏ chai CO2 loại 47 lít như sau:

  • Chai của Nhật đã qua sử dụng
  • Chứa 25 kg CO2 lỏng
  • Thể tích 47 lít – 7m3
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van QF-2C