Bồn DPL 80 0,5 bar

Thông tin chi tiết Bồn DPL 80 0,5 bar

LOẠI BỒN
LNG  KHÍ HOÁ LỎNG
Chất liệu
steel
Kích thước
516×907mm/505x1076mm/505x1391mm/505x1557mm/505x1672mm/505x1766mm/505x1916mm
Trọng lượng rỗng kg
76kg/83kg/105kg/116kg /124kg/130kg/138kg
Áp suất MPa
1.38 MPa
Dung tích L
80L/100L/150L/175L/195L /210L/232L
Khối lượng hiệu dụng L
72L/90L/135L/157.5L/175.5L/189L/208.8L
Van an toàn Mpa
1.59 Mpa

 

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bồn DPL 80 0,5 bar Uy Tín tại Việt Nam