Bồn DPL-175-23 bar

Chi tiết Bình hoá lỏng, Bồn hoá lỏng DPL-175-23 bar

Model DPL-175-2.3
Khối lượng (L) 175
Dung tích(L) 160
Kích thước Φ510*1557
Áp suất (Mpa) 2.3
Áp suất an toàn(Mpa) 2.41
Áp suất mở (Mpa) 3.6
Tốc độ bay hơi (Lin)(%/d) <2.1
Trọng lượng rỗng(kg) ≈142
Trọng lượng làm đầy tối đa(kg) LO2 ≈182
LN2 ≈129
LAr ≈224
LNG ≈68
LCO2 ≈188

 

 

Thông tin liên hệ nhà cung cấp Bồn DPL-175-23 bar Uy Tín tại Việt Nam