Bình Khí Oxy 10 lít

VỎ CHAI OXY 10 LÍT cũng như Bình Oxy 14 lít  chứa 1.5 m3 khí oxy( chai mới 100%)

  • Thể tích 10 lít – 1.5m3
  • Áp suất thử:250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Bề dày: 5.2 mm
  • Khối lượng: 13.8 kg
  • Tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156