Bình Khí Oxy 41 lít

Bình khí Oxy 41 Lít của Nhật đã qua sử dụng, dung tích 41, Vỏ Chai Oxy 41 lít còn mới 90% có kiểm định an toàn.
Oxy (O2) có rất nhiều trong tự nhiên, Oxy chiếm 21% trọng lượng không khí chúng ta hít thở. Nó là một loại khí không màu, không mùi và không vị. Nó cần thiết cho sự sống và phản ứng mạnh với kim loại và các chất khác.
Oxy được tạo ra bởi các quá trình tách không khí sử dụng phương pháp hóa lỏng và chưng cất đông lạnh hoặc tách hấp phụ xoay chân không (VSA)