Bình Khí Oxy 14 lít

Bình Khí Oxy 14 lít chứa 2 m3 khí oxy (Vỏ chai oxy 14 lít của Nhật đã qua sử dụng):

  • Thể tích 14 lít – 2m3
  • Khối lượng: 18.6 kg
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Kiểm định 2013 đến 2018