Bình Khí Nitơ 14 lít

VỎ CHAI NITO 14 LÍT: chứa 2m3 khí Nito ( Bình Nito 14 Lít của Nhật đã qua sử dụng):

  • Thể tích 14 lít – 2m3
  • Khối lượng: 18.6 kg
  • Áp suất thử: 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Kiểm định 2013 đến 2018