Bình Khí Nitơ 10 lít

Chúng tôi cung cấp 1000 VỎ CHAI NITO 10 Lít (hay còn gọi là Bình Khí Nitơ 10 Lít) 10 LÍT: chứa 1.5 m3 khí Nito ( chai mới 100%)

  • Thể tích 10 lít – 1.5m3
  • Áp suất thử:250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Bề dày: 5.2 mm
  • Khối lượng: 13.8 kg
  • Tiêu chuẩn Việt Nam QTDK 008,TCVN 6153:6156
  • Đặc điểm bình nito: màu xanh nhạt