Bình Khí Helium 47 lít

Bình Khí Helium 47 lít Mới và Cũ, Chúng tôi cung cấp Vỏ Chai Helium 47 Lít  7m3

Thông tin VỎ CHAI HELI 47 LÍT

  • Thể tích 47 lít – 7m3
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van BS-3 hoặc BBB-NIRIKI