Bình Khí Helium 40 Lít

Chúng tôi cung Cấp Bình Khí Helium 40 Lít , Cung cấp Vỏ Chai Helium 40 Lít từ 1 vỏ tới 1.000 vỏ

Thông số kỹ thuật của chai khí sản phẩm:

Name  Specification  Impurity content (ppm)  Carry out Standard  Áp suất  Tiêu chuẩn (bar) Thể tích chứa khí tiêu chuẩn (m3)  Thông số, kích thước chai khí sản phẩm
 Chai khí Helium(H2) dung tích 40 lít – 6m3 99.99% O2 +Ar≤3, N2 ≤60,

CO≤5, CO2 ≤5,

CH4 ≤10, H2 O≤30

GB/T 7445-1995 150 6 Đường kính : ~219mm

Chiều cao: ~1350mm

Kết nối : Standard

Màu : Đỏ nâu

 99.999% O2 +Ar≤1, N2 ≤5,

CO≤1, CO2 ≤1,

CH4 ≤1, H2 O≤3

 GB/T 7445-1995 150 6
99.9999% O2 +Ar≤0.2, N2 ≤0.4,

CO≤0.1, CO2 ≤0.1,

CH4 ≤0.2, H2 O≤1

 GB/T 7445-1995 150 6