hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30-125

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30-125THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-5

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-80 THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-10Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.hiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS -1-30

Bình chứa Nitơ lỏng YDS -1-30THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-1Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-15

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-15THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Bình chứa Nitơ lỏng model: YDS-15Bình chứa dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Bình chứa có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm :Bình được làm

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-3

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-3THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-3Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Tên hàng hóa: Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm
  •  « 
  •  < 
  •  1  2  3  4 
  •  > 
  •  » 

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát