Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

  • Tên hàng hoá: Bình chứa nitơ lỏng YDS-30
  • Dung tích: 31,5 lít
  • Đường kính cổ bình: 50 mm
  • Đường kính bình: 446 mm
  • Chiều cao bình: 700 mm
  • Khối lượng bình rỗng: 14,0 kg
  • Khối lượng khi đầy nitơ: 39.5 kg
  • Lượng khí hao hụt: 0,11 lít/ngµy
  • Số gáo đựng mẫu: 3-6 chiếc