Bình khí argon 47 lít

Chúng tôi cung cấp Bình Khí Argon 47 Lít hoặc VỎ CHAI ARGON 47 LÍT: Chứa 7.5 m3 khí argon( chai của Nhật đã qua sử dụng)

Tên sản phẩm Thông tin kỹ thuật
Bình khí Argon 47 lít

Vỏ chai argon 47 lít

  • Thể tích 47 lít – 7m3
  • Áp suất thử 250 bar
  • Áp suất làm việc: 150 bar
  • Khối lượng: 55 đến 70 Kg
  • Kiểm định an toàn 2013 đến 2018
  • Van QF-2D
  • Nhật

KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Cung cấp chuyên cung cấp các loại vỏ chai argon hoàn toàn mới và bình đã qua sử dụng