Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/12V

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

 • Model: MVE SC 20/12V
 • Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.
 • Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.
 • Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– Mỹ

Các thông số kỹ thuật:

 • Dung tích: 12,3 lít
 • Lượng khí hao hụt : 0,09 lít/ngày
 • Thời gian lưu trữ: 85 ngày
 • Đường kính cổ bình : 51 mm
 • Chiều cao bình : 652 mm
 • Đường kính ngoài bình: 368 mm
 • Khối lượng bình rỗng: 13,6 kg
 • Khối lượng khi đầy nitơ: 23,6 kg
 • Số gáo đựng mẫu : 6 chiếc