Bình chứa Nitơ lỏng GT-3

Các thông số kỹ thuật Bình chứa Nito lỏng GT-3 của Pháp

Model: GT-3
Dung tích: 3,7 lít
Khối lượng bình rỗng: 3,9 kg;
Khối lượng bình chứa đầy nitơ: 6,7 kg
Đường kính cổ bình: 50 mm
Đường kính bình: 278 mm
Chiều cao: 376 mm
Lượng khí hao hụt : 0,06 lít/ngày
Thời gian bảo quản mãu an toàn: 15 ngày
Đường kính ngoài gáo đựng mẫu: 36 mm
Chiều cao gáo đựng tinh (đơn/đôi): 120
Số gáo đựng mẫu: 6 cái
Xuất xứ: Pháp