Bình Acetylen 60Lít

Vỏ chai bình axetylen 60L, Bình Axetylen rỗng công nghiệp (C2H2: 10 KG)

Khí axetylen (C2H2) 60 lít có nắp dành cho hệ thống cung cấp và phân phối khí axetylen C2H2.

Thông số kỹ thuật chính của bình axetylen rỗng 60L (C2H2: 10 KG)
Dung tích bình nước: 60 Lít;