hotline HOTLINE: 0972.049.349

Khí Helium tinh khiết

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote) 5.00

Khí Helium tinh khiết

Khí helium tinh khiết:

  • khí helium độ tinh khiết 99.995% hay 4.5
  • độ tinh khiết 99.999% hay 5.0
  • độ tinh khiết 99.9995% hay 5.5

Bình helium chứa khí helium:

  • bình 40 lít chứa 6m3 khí helium
  • bình 47 lít chứa 7 m3 khí helium
  • bình 50 lít chứa 10m3 khí helium

Ứng dụng: Trong Ảnh hóa Cộng hưởng Từ (MRI) và Cộng hưởng Từ Hạt nhân (NMR), chạy máy sắc ký khí, máy quang phổ, phân tích, nghiên cứu tại các trường Đai Học và các Viện nghiên cứu, hàn cắt laser, điện tử và bán dẫn.
Xuất sứ: Singapore hoặc Trung Quốc

 

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát