hotline HOTLINE: 0972.049.349

Khí Nitơ 99,9995%

Bình khí nitơ 99,9995%Khí Nitơ tinh khiết gồm:khí ni tơ có độ tinh khiết 99.999% hay còn gọi 5.0khí ni tơ độ tinh khiết 99.9995% hay còn gọi 5.5Bình nitơ chứa khí ni tơ tinh khiết gồm:bình ni tơ 10 lít, bình ni tơ 14 lít,bình ni tơ 40 lít,bình ni tơ 47 lít đều nạp

Khí Nitơ 99,999%

Bình chứa khí Nitơ tinh khiết 99,999% Khí nitơ tinh khiết gồm khí ni tơ có độ tinh khiết 99.999% hay còn gọi 5.0 và khí ni tơ độ tinh khiết 99.9995% hay còn gọi 5.5Xuất sứ: Việt Nam,Trung Quốc, SingaporeBình nitơ chứa khí ni tơ tinh khiết gồm bình ni tơ 10 lít, bình ni tơ 14

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát