hotline HOTLINE: 0972.049.349

Khí Argon

khí argonCung cấp khí argon chuyên nghiệp:Tính chất của khí argon(AR):Khí argon là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Nó có ký hiệu Ar và số nguyên tử bằng 18. Là khí hiếm thứ ba trong nhóm 8, agon chiếm khoảng 0,934% khí quyển Trái Đất, điều

Khí Hydro

khi hydroCông ty TNHH Khí Công Nghiệp Vạn Tấn Phát chuyên cung cấp khí Hydro dùng trong công nghiệp, khí hydro tinh khiết giao hàng tận nơi trên toàn quốc.Tính chất khí Hydro (H2):Hydro (từ tiếng Latinh: hydrogenium) là một nguyên tố hóa học trong hệ

Khí CO2

khí c02Cung cấp khí CO2 chuyên nghiệp:Tính chất khí cacbonic CO2):Carbon dioxide (CO2) là một khí không vị, không màu, không mùi và không cháy, khi kết hợp với nước sẽ tạo thành carbonic acid (H2CO3).Đặc tính đặc biệt của carbon dioxide là tính trơ

Khí Helium

Khí heliumCung cấp khí Helium chuyên nghiệp:Tính chất của khí Helium:Heli (hay Hêli) là nguyên tố trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu He và số hiệu nguyên tử bằng hai. Tên của nguyên tố này bắt nguồn từ Helios, tên của thần Mặt Trời trong thần

Khí Nitơ

khí nitơCung cấp khí Nitơ chuyên nghiệp:Tính chất khí Nitơ( N2):Nitơ là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn các nguyên tố có ký hiệu N và số nguyên tử bằng 7. Ở điều kiện bình thường nó là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá trơ

Khí Acetylen

khi acetylenCung cấp khí acetylen chuyên nghiệp:Tính chất khí Acetylen C2H2):Acetylene HC ≡ CH. Chất đầu dãy đồng đẳng của hiđrocacbon axetilenic; là một hiđrocacbon có nối ba đơn giản nhất. Khí không màu; khối lượng riêng 1,171 kg/m3; ts = –83,6 oC.Tạo
  •  « 
  •  < 
  •  1  2 
  •  > 
  •  » 

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top