hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-30-80Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-200

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-200THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-125

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-125Model: YDS-30B-125Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35B

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35BTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35B-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35B-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-35B-80Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-125

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-125THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm: Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35B-125

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35B-125THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-35B-125Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm: Được làm từ hợp kim nhôm có

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top