hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-35Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-30-80Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-47

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-47THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-47Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Đặc điểm của bình:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-125

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30B-125Model: YDS-30B-125Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-10-80Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Tên hàng hoá: Bình chứa nitơ lỏng YDS-30Dung tích: 31,5 lítĐường kính cổ bình: 50 mmĐường kính bình: 446 mmChiều cao bình: 700 mmKhối lượng bình rỗng: 14,0 kgKhối lượng khi đầy nitơ: 39.5 kgLượng khí hao hụt: 0,11 lít/ngµySố

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-125

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35-125THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại. Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm: Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao, trọng

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top