hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-5

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-35THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-35Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-10Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.hiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-47

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-47THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-47Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Đặc điểm của bình:Được làm từ hợp kim nhôm có sức bền cao

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-15

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-15THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Bình chứa Nitơ lỏng model: YDS-15Bình chứa dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Bình chứa có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm :Bình được làm

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10-80

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-10-80THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: YDS-10-80Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm từ hợp kim nhôm có sức

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Tên hàng hóa: Bình chứa Nitơ lỏng YDS-20:Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Bình có các đặc điểm:Được làm

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30

Bình chứa Nitơ lỏng YDS-30THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Tên hàng hoá: Bình chứa nitơ lỏng YDS-30Dung tích: 31,5 lítĐường kính cổ bình: 50 mmĐường kính bình: 446 mmChiều cao bình: 700 mmKhối lượng bình rỗng: 14,0 kgKhối lượng khi đầy nitơ: 39.5 kgLượng khí hao hụt: 0,11 lít/ngµySố
  •  « 
  •  < 
  •  1  2  3  4 
  •  > 
  •  » 

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top