hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE Millennium 2000 XC 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc–

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 36/32

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 36/32THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 36/32Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 11/7

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 11/7THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 11/7Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 33/26

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 33/26THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 33/26Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 8/5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 8/5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 8/5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 20/20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 3/3

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 3/3THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 3/3Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC Millennium 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC Millennium 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC Millennium 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc–

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top