hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 33/22

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 33/22THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : XC 33/22Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE Millennium 2000 XC 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc–

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 32/8

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 32/8THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVExc 32/8Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 11/7

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 11/7THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 11/7Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 22/5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 22/5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVExc 22/5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 8/5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 8/5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 8/5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 21/6

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 21/6THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVExc 21/6Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 3/3

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 3/3THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 3/3Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số
  •  « 
  •  < 
  •  1  2  3  4  5 
  •  > 
  •  » 

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top