hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa khí hóa lỏng

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 2/1V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 2/1VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 2/1VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 6000

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 6000THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE CryoSystem 6000Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tạiThiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 4000

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 4000THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE CryoSystem 4000Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 750

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 750THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE CryoSystem 750Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE Doble 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 16/11

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 16/11THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 16/11Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC Millennium 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC Millennium 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC Millennium 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc–

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC Millennium 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC Millennium 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC Millennium 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc–

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top