hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa khí hóa lỏng

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 20/3V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE XC 20/3VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE XC 20/3VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/12V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/12VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 20/12VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/3V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/3VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 4/3VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/2V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/2VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 4/2VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 2/1V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 2/1VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 2/1VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 6000

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 6000THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE CryoSystem 6000Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tạiThiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 4000

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 4000THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE CryoSystem 4000Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 750

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE CryoSystem 750THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE CryoSystem 750Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top