hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa khí hóa lỏng

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 4

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 4THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 4Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số kỹ

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 28

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 28THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Doble 28Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model MVE Cryo Moover

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Cryo MooverTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Cryo MooverThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Mini Moover

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Mini MooverTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Mini MooverThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 20/3V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE XC 20/3VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE XC 20/3VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/12V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 20/12VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 20/12VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/3V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/3VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 4/3VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/2V

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 4/2VTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE SC 4/2VThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top