hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa khí hóa lỏng

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 34

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 34THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Doble 34Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 50

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 50THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 50Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 30

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 30THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 30Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số kỹ

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 4

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 4THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 4Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số kỹ

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 28

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 28THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Doble 28Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model MVE Cryo Moover

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Cryo MooverTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Cryo MooverThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Mini Moover

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Mini MooverTHÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Mini MooverThiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top