hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa khí hóa lỏng

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 11

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 11THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE Doble 11Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 47-10

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 47-10THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Doble 47-10Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 47

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 47THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Doble 47Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 34

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Doble 34THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE Doble 34Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 50

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 50THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 50Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 30

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 30THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 30Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE LAB 5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model: MVE LAB 5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất: Chart Industries, Inc– MỹCác thông số kỹ

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top