hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình chứa khí hóa lỏng

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 8/5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE SC 8/5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE SC 8/5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVE Millennium 2000 XC 20THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVE Millennium 2000 XC 20Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc–

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 21/6

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 21/6THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVExc 21/6Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 22/5

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 22/5THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVExc 22/5Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 32/8

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 32/8THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : MVExc 32/8Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 33/22

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 33/22THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : XC 33/22Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Bình Nitơ Lỏng Model MVExc 34/18

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 34/18Bình nito lỏng là thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại…THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : XC 34/18Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 43/28

Bình chứa Nitơ Lỏng Model : MVExc 43/28THÔNG SỐ KỸ THUẬT:Model : XC 43/28Thiết bị dùng để giữ mẫu sinh học trong môi trường nitơ lỏng với thời gian dài, ở điều kiện tĩnh tại.Thiết bị có khả năng giữ nitơ lỏng lâu và ít bay hơi.Hãng sản xuất : Chart Industries, Inc– MỹCác thông số

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top