hotline HOTLINE: 0972.049.349

Bình Argon 14 lít - 2m3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (61 Votes) 5.00

vo chai argon 14 lit

BÌNH ARGON 14 LÍT: chứa 2m3 khí argon ( chai của Nhật đã qua sử dụng):

    • Thể tích 14 lít - 2m3
    • Khối lượng: 18.6 kg
    • Áp suất thử: 250 bar
    • Áp suất làm việc: 150 bar
    • Kiểm định 2013 đến 2018

Vạn Tấn Phát cung cấp các loại bình argon mới 100% và bình đã qua sử dụng

Khí công nghiệp Vạn Tấn Phát

Go to top